Huisregels

 • Eten is niet toegestaan in de oefenruimtes. De Green Room beschikt over een eigen koelkast met vaste bevoorrading. De voorraad wordt na het repeteren geteld en het verschil wordt in rekening gebracht. De Red Room en de Blue Room kunnen drankjes krijgen bij de bar.
 • Plaats geen consumpties op versterkers of andere apparatuur.
 • Eigen consumpties zijn niet toegestaan!
 • Zorg dat je op tijd hebt opgeruimd. De opruimtijd wordt meegerekend in de huurprijs.
 • Betalen geschiet door middel van pinbetaling of op factuur (maandelijks achteraf via de mail).
 • Oefenruimtes hebben een vast aanbod qua microfoons, versterkers etc. Meer spullen kunnen gehuurd worden.
 • Eventuele gebreken dienen voor ingebruikname van de oefenruimte bij het personeel gemeld te worden.
 • Bij geconstateerd wangedrag kan het personeel de betreffende personen de toegang tot House of Music ontzeggen.
 • Roken is in House of Music niet toegestaan. Roken kan buiten naast de ingang. Bij roken graag gebruik maken van een asbak voor je sigarettenpeuken (verkrijgbaar bij de bar).
 • Oefenruimtes dienen na gebruik net zo te worden achtergelaten als aangetroffen. Lege glazen en flesjes dienen ingeleverd te worden bij de bar.
 • Als er iets ontbreekt of kapotgaat dient dat gemeld te worden bij het personeel.
 • Apparatuur etc. wat kapotgaat door wangedrag wordt in rekening gebracht.
 • House of Music is gedurende de schoolvakanties in principe gesloten. De vakanties zijn terug te vinden op onze website. Vaste oefenavonden gaan in de vakanties eventueel alleen in overleg door.
 • Bandleden mogen zich alleen in de gehuurde oefenruimte en de gezamenlijke ruimtes bevinden(Dus niet in de leslokalen).
 • Het gebruik van discriminerende/racistische teksten is verboden. Dit zelfde geldt voor discriminerend/racistisch gedrag.
 • De oefenruimte is bedoeld voor repetities. Het is niet toegestaan andere personen dan leden van de repeterende band toe te laten in de oefenruimte zonder toestemming van House of Music.
 •  Alle aanwezige bandleden dienen eventuele aanwijzingen van House of Music op te volgen.
 • Eventuele adreswijzigingen, nieuwe telefoonnummers, e-mailadressen en/of personeelswisselingen van de band moeten zo spoedig mogelijk worden gemaild naar administratie@h-om.nl.
 • House of Music houdt zich te allen tijde het recht om een persoon of band de toegang tot een gehuurde oefenruimte te weigeren, wanneer niet aan voornoemd huishoudelijk reglement wordt voldaan.

 

Reserveringen en annuleringen

 • Reserveren kan via de website of telefonisch.
 • Een oefenruimte kun je huren voor minimaal 3 uur.
 • Het annuleren van een eenmalig dagdeel is kosteloos, mits tenminste 48 uur voor aanvang van de repetitie afgemeld. Tot 24 uur voor aanvang wordt 50 % van de huurprijs in rekening gebracht. Daarna wordt de volledige huurprijs in rekening gebracht.
 • Het annuleren van een gereserveerd dagdeel is alleen mogelijk door de contactpersoon die de reservering geboekt heeft. Alleen annuleringen die gestuurd zijn naar het emailadres van House of Music (info@h-o-m.nl) worden in behandeling genomen.

Aansprakelijkheden

 • De huurder zorgt dat hij de oefenruimtes opgeruimd en schoon achterlaat en afval in de daarvoor bestemde afvalbakken gooit. De huurder is aansprakelijk voor schoonmaakkosten en/of schade aan de oefenruimte en apparatuur welke door de huurder is veroorzaakt.
 • De huurder is dan ook verplicht voor aanvang van de repetitie eventuele gebreken en defecten te melden aan House of Music. De huurder is ook verplicht te melden wanneer er tijdens de repetitie apparatuur of versterkers defect raken.
 • Aanwezige apparatuur, met uitzondering van de microfoon- en muziekstandaards, mag nooit verplaatst worden zonder toestemming van House of Music.
 • House of Music aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel, verlies of diefstal veroorzaakt in de oefenruimte of elders in het pand.
 • Gevonden voorwerpen worden maximaal twee maanden bewaard.

House of Music is gerechtigd om de regels zoals hierboven genoemd te wijzigen of
aan te passen.