Houseregels

  1. Inschrijving vindt plaats door een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier in te leveren bij House of Music, hierdoor verklaart u tevens akkoord te gaan met de House Regels.
  2. Bij nieuwe aanmelding wordt een eenmalig bedrag van € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.
  3. Bij inschrijving ontvangt de nieuwe leerling het House of Music starterspakket.
  4. De betaling geschiedt per kwartaal, drie maanden vooruit. U krijgt hiervoor een factuur toegestuurd per e-mail. Indien de betaling niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, wordt zonder uitzondering 10 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bankrekeningnummer: NL03INGB0005707640 ten name van House Of Music.
  5. Opzeggingen dienen ten alle tijden schriftelijk ingediend te worden via administratie@h-o-m.nl Tevens geldt er een opzegtermijn van 1 maand, deze wordt berekend vanaf de datum van aantekening. Formulier is via de website, h-o-m.nl te downloaden.
  6. Bij een tijdelijke opzegging geldt er een opzegtermijn van 1 maand, deze lessen dienen voldaan te worden en bij terug keer worden deze lessen met de leerling verrekend.
  7. Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les ingehaald of vervangen door een andere docent. Mocht dit beide niet mogelijk zijn dan wordt de les verrekend.
  8. Een gemiste les vanuit de leerling kan niet worden ingehaald. Wel kan minimaal 48 uur van tevoren een verzoek tot verplaatsing (maximaal 2 x per jaar) van de les worden ingediend. Indien verplaatsing niet mogelijk is dient de les wel betaald te worden zonder dat deze wordt ingehaald. Verhindering van een les dient telefonisch/per sms aan de desbetreffende leraar te worden doorgegeven. Indien de leraar niet kan worden bereikt bel House of Music 071 – 75 02 886
  9. Bij lessen om de week worden er in het 1, 2 en 4e kwartaal 7 lessen in rekening gebracht, in het 3e kwartaal 5, dit in verband met de zomervakantie.
  10. Tijdens de reguliere basisschoolvakanties (regio midden) vinden er geen lessen plaats. Uitzondering is de zomervakantie, House of Music is dan 4 weken gesloten i.p.v. 6 weken.Voor de actuele vakantie zie het vakantierooster. Zie de website.
  1. Bij meerdere personen, die lessen volgen in House of Music, uit één gezin is er een korting van 10% toepassing, mist er iedere week individueel wordt gelest door alle leden.
  2. Neem bij elke les je starterspakket mee.
  3. Speel altijd met plezier!