Algemene voorwaarden 

 1. Inschrijving vindt plaats door een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier te verzenden vanaf de website, hiermee verklaart u tevens akkoord te gaan met de House Regels.
 2. Bij Het inschrijven wordt éénmalig een bedrag van € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Bij nieuwe aanmelding wordt tevens een eenmalige borg ter waarde van 4 muzieklessen in rekening gebracht. Deze lessen worden ingezet vanaf datum uitschrijving.
 4. Verhuist u? Houd uw gegevens actueel! Gegevens wijzigen doet u gemakkelijk in het ledenportaal.
 5. Bij inschrijving ontvangt de nieuwe leerling het House of Music starterspakket. Neem deze elke les mee.
 6. Betaling voor de lessen verloopt via incasso per maand, achteraf.
  Voorafgaand aan de incasso ontvangt per e-mail een factuur met daarop het aantal gevolgde lessen. Mocht incasso niet lukken en betaald u de factuur niet zelf binnen de gestelde termijn, dan volgt een betalingsherinnering en wordt zonder uitzondering 10 euro administratiekosten in rekening gebracht.
 7. Opzegging dient ten alle tijden ingediend te worden via het ledenportaal.
 8. Bij opzegging geldt een opzegtermijn van 4 lessen, welke als borg vooruit voldaan is. (indien u ingeschreven heeft vanaf 01-01-2020).
  Uiteraard kunnen deze opzegtermijnlessen gevolgd worden, House of Music is verplicht deze nog te geven.
 9. Bij inschrijvingen vóór 2020 is geen borg in rekening gebracht, waardoor de 4 lessen opzegtermijn alsnog verschuldigd zijn.
 10. Wilt u tijdelijk stoppen vanwege een ongeval of persoonlijke situaties dan noemen wij dit ON HOLD, dan worden de 4 lessen borg niet terugbetaald, maar bewaard voor als u terugkomt of uiteindelijk toch opzegt. ON HOLD mag u voor maximaal 3 maanden indienen, hierna word u automatisch uitgeschreven en de betaalde borg niet meer terug betaald.
 11. Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les ingehaald of vervangen door een andere docent. Mocht dit beide niet mogelijk zijn dan wordt de les niet in rekening gebracht.
 12. Een gemiste les vanuit de leerling kan niet worden ingehaald. Wel kan minimaal 48 uur van tevoren een verzoek tot verplaatsing (maximaal 2 x per jaar) van de les worden ingediend. Indien verplaatsing niet mogelijk is dient de les wel betaald te worden zonder dat deze wordt ingehaald. Verhindering van een les dient telefonisch/per sms aan de desbetreffende leraar te worden doorgegeven. Indien de leraar niet kan worden bereikt bel of email House of Music 071 – 75 02 886 / info@h-o-m.nl
 13. Volg je een groepsles zoals het popkoor of een andere cursus? Dan is het inhalen van een gemiste les niet mogelijk.
 14. Er vinden geen verplichte muzieklessen plaats in vakanties. Wij volgen de door Rijksoverheid bepaalde basisschoolvakanties (regio midden) welke hier te vinden zijn: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties, met uitzondering van de zaterdag lesdag en de zomervakantie. Lesdagen vinden plaats van ma t/m za, de vakantie start bij House of Music vanaf de zondag. House of Music is met de zomerstop 4 weken gesloten i.p.v. 6 weken. Voor de actuele vakanties, zie het vakantierooster op de website of in de House of Music app en is altijd bij je leraar op te vragen.
 15. Installeer de House of Music app: IOS / Android. Hiermee kan je alle informatie die nodig is m.b.t. de lessen House of Music terug vinden. Ook is het een goed communicatiemiddel voor belangrijke berichten.
 16. Maak een account/wachtwoord aan voor zowel de app als het ledenportaal. Deze twee online tools worden veel gebruikt om informatie uit te wisselen. (advies is het wachtwoord hetzelfde te maken, gebruikersnaam is het emailadres waarmee je je aanmeld)
 17. Bij meerdere personen, die lessen volgen in House of Music, uit één gezin is er een korting van 10% van toepassing, mits er iedere week individueel gelest wordt door alle gezinsleden.
  Korting wordt alléén toegepast als er kan worden geïncasseerd van één IBAN nummer.
 18. Door middel van ondertekening van het inschrijfformulier is kennis genomen van de privacyverklaring welke te vinden is op onze site: h-o-m.nl of op te vragen bij de administratie (administratie@h-o-m.nl)
 19. Soms worden muzieklessen aangevraagd en betaald via “Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland”.
  De verantwoordelijkheid over hoeveel lessen en de betaaltermijn ligt bij de lesnemer en niet bij House of Music.
 20. Een gratis proefles kan eens per jaar worden aangevraagd. gerekend vanaf de datum van de laatste proeflesaanvraag. Wil je meerdere proeflessen volgen in een jaar? Dan betaal je het normale lestarief.
 21. Speel altijd met plezier!